„Babiogórskie ścieżki”

„Babiogórskie ścieżki”

Gmina Zawoja w dniu 29.03.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn. „ Babiogórskie ścieżki” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.

Całkowita wartość inwestycji – 2 550 000,00 zł

Wartość dofinansowania z Funduszu – 2 167 500,00 zł

Realizacja projektu pozwoli na ochronę unikatowych walorów Babiogórskiego Parku Narodowego, w szczególności leśnych siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na Babiej Górze. W związku z powyższym planuje się powstanie strefy rekreacyjnej oraz nowej ścieżki edukacyjnej w Zawoi Czatoży, która skutkować będzie stworzeniem alternatywnych tras do uprawiania turystki. Budowa ścieżki obejmować będzie jej założenie w terenie, stosowane oznaczenie oraz wyposażenie w infrastrukturę zapewniającą bezpieczne korzystanie. Przy wejściu na ścieżkę powstanie utwardzony parking, a w dolnym odcinku ścieżki chodnik o dł. ok. 1 km, od Małych Widełek w stronę Zawoi Czatoży. W początkowej części ścieżki powstanie kompleks rekreacyjno – edukacyjny (Strefa Aktywnego Wypoczynku) w skład którego wejdzie m.in. plac zabaw oraz zaadaptowany zostanie fragment lasu na cele edukacyjne. Zamierza się również remont istniejącej zadaszonej wiaty połączonej z niewielką sceną. Przedstawiona za pomocą infrastruktury edukacyjnej tematyka nawiązywać będzie do procesów zachodzących w przyrodzie  np. poprzez opisy zjawisk na specjalnych tablicach.

Zaplanowany termin ukończenia inwestycji:  31.01.2020 r.