Zakończenie budowy chodnika w Zawoi Czatoża

Zakończenie budowy chodnika w Zawoi Czatoża

29 października 2019 r. dokonano odbioru końcowego wykonanych robót polegających na przebudowie drogi gminnej Zawoja Czatoża nr 441071 K tj. budowie chodnika wraz z odwodnieniem.